Vergroenen Boterbloem, Bodegraven

Het relatief nieuwe plein aan de Boterbloem in Bodegraven is bijna helemaal versteend en heeft weinig groen en bomen. Hierdoor warmt de buurt op hete dagen erg op en koelt deze 's nachts nauwelijks af. Dat kan tijdens warmere periodes erg oncomfortabel zijn. De gemeente heeft een subsidie van het rijk gekregen om dit plein te vergroenen. Hiermee verminderen we hittestress en vergroten we de biodiversiteit.

Foto plein Boterbloem Bodegraven

Planning

We brengen eerst de wensen en ideeën van aan-/omwonenden over de vergroening in beeld. Op basis daarvan stellen wij schetsontwerpen op. Zodra deze klaar zijn, worden deze ontwerpen op de website geplaatst en worden aan-/omwonenden per brief geïnformeerd. 

De voorgenomen planning is als volgt:

  • 23 mei t/m 9 juni:               Ideeën en wensen verzamelen van omwonenden.
  • Begin juli:                          Terugkoppeling van de ideeën en wensen en schetsontwerp.
  • Juli t/m oktober:                Technische uitwerking.
  • Vanaf oktober/november: Uitvoering werkzaamheden

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de heer S. Jagroep, bereikbaar op maandag t/m donderdag via (0172) 522 522 of via info@bodegraven-reeuwiik.nl.