Vrije sector huur

Een vrijesector huurwoning is een huurwoning met een kale huurprijs hoger dan € 879,66 (prijspeil 2024) per maand. De kale huur dat is de huurprijs zonder bijkomende kosten zoals servicekosten en kosten voor gas, water en elektriciteit.

Met een vrije sector huurwoning krijgt u geen huurtoeslag. Om in aanmerking te komen voor een vrijesector huurwoning moet u aan de volgende voorwaarden voldoen:

  • Uw inkomsten zijn hoog genoeg om de huur en de vaste lasten te betalen. Welke voorwaarde de verhuurder precies stelt aan het inkomen verschilt per verhuurder. De ene verhuurder heeft een inkomenseis van tenminste drie keer de huur, waar dit bij andere verhuurders kan oplopen tot vijf keer de huur.
  • Soms kunnen er extra voorwaarden gelden: in een seniorencomplex kunt u bijvoorbeeld alleen wonen als u tot de doelgroep behoort.

Middenhuur en dure huur

In de vrije sector huur maken we onderscheid tussen middenhuur en dure huur.

Middenhuur

Dit zijn huurwoningen met een huurprijs tussen € 879,67 en € 1.086,48 (prijspeil 2024). Voor middenhuur woningen die nieuw zijn opgeleverd na 23 juni 2023 is een huisvestingsvergunning verplicht.

Voor deze woningen zijn toewijzingsregels opgenomen in de huisvestingsverordening Bodegraven-Reeuwijk 2023. Kijk hierexterne-link-icoon voor meer informatie.

Regels voor middenhuur woningen die na 23 juni 2023 nieuw zijn opgeleverd

  • Deze middenhuur woningen mogen alleen in gebruik worden gegeven/genomen als hiervoor een huisvestingsvergunning is verleend.
  • Deze middenhuur woningen worden met voorrang toegewezen aan huishoudens met een in komen tussen € 47.699 en € 85.858,20 (eenpersoonshuishoudens) of tussen € 52.671 en € 94.807,80 (meerpersoonshuishoudens), prijspeil 2024.
  • 25% van het aanbod van deze woningen wordt met voorrang toegewezen aan woningzoekenden die economisch of maatschappelijk gebonden zijn aan de gemeente. Hierbij gaan woningzoekenden uit het betreffende dorp voor op andere woningzoekenden uit de gemeente.
  • Als er meer kandidaten voor dezelfde woning in aanmerking komen dan wordt de volgorde van toewijzing bepaald op basis van loting.

Voor middenhuur woningen die voor 23 juni 2023 nieuw zijn opgeleverd is geen huisvestingsvergunning verplicht.

Dure huur

Onder dure huurwoningen verstaan we de vrijesector huurwoningen met een huurprijs hoger dan € 1.086,48 (prijspeil 2024). Voor deze woningen is geen huisvestingsvergunning nodig.

Waar kan ik een vrijesector woning huren?

Aanbieders van vrijesector huurwoningen zijn vaak beleggers en particulier verhuurders. Soms bieden woningcorporaties ook vrijesector huurwoningen aan.

Voor het actuele aanbod vrijesector woningen die niet door woningcorporaties worden aangeboden, kunt u terecht op de website van Fundaexterne-link-icoon.

Of informeer bij een lokale makelaar.

De woningcorporaties bieden de vrijesector huurwoningen aan via WoningNet externe-link-icoon. U hoeft niet ingeschreven te staan bij WoningNet om te kunnen reageren op deze vrijesector huurwoningen.