Westeinde 81 in Driebruggen

 Op Westeinde 81 in Driebruggen worden twee kleinschalige appartementengebouwen gerealiseerd (in totaal 16 appartementen), mede voor starters en senioren en gedeeltelijk bestaande uit (sociale) huur. Ook komen er zes 2-onder-1 kapwoningen. Het plan biedt rondom de bebouwing voldoende ruimte voor groen, waarmee de woonwijk ook klimaatbestendig wordt ingericht. De woningen krijgen bijvoorbeeld infiltratiekratten om regenwater op te kunnen vangen. Duurzaamheid bij de woningen zelf staat hoog in het vaandal. De nieuwe woningen worden ontsloten vanaf het Westeinde. 

Om het lint zo min mogelijk aan te tasten, blijft de bestaande boerderijwoning behouden en daarachter wordt een nieuwe hobbyschuur gebouwd die past in het landschap. De overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. 

Stand van zaken januari 2024

De gemeente heeft het definitieve inrichtingsplan en stedenbouwkundig plan goedgekeurd. De ontwikkelaar heeft vervolgens een omgevingsvergunning ingediend. Deze vergunning is nodig om te mogen bouwen. Er is een nieuwe locatie gevonden voor het hardsteenbedrijf. Zodra de omgevingsvergunning is afgegeven kan er worden gestart met de voorbereiding voor start bouw. 

Globale planning: 

Start aanvraag vergunning    : eind 2023

Start verkoop                         : nog niet bekend

Start bouw (verwacht)           : 2024

Oplevering (verwacht)           : 2026 

Meer informatie

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de projectleider Alicia Dessens van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.