build-reside iconWesteinde 81 in Driebruggen

 Op Westeinde 81 worden twee kleinschalige appartementengebouwen gerealiseerd (in totaal 16 appartementen), mede voor starters en senioren en gedeeltelijk bestaande uit (sociale) huur.

Naast appartementen wordt er aan de rand van het plangebied een zestal 2-onder-1 kapwoningen gerealiseerd. Het plan biedt rondom de bebouwing voldoende ruimte voor groen, waarmee de woonwijk ook klimaatbestendig wordt ingericht. Om het lint zo min mogelijk aan te tasten, blijft de bestaande boerderijwoning behouden en wordt daarbij een nieuwe schuur gebouwd die past in het landschap. De overige bedrijfsbebouwing wordt gesloopt. De ontwikkelaar bereidt momenteel de bestemmingsplanprocedure voor om de bestemmingswijziging naar wonen mogelijk te maken. Ook wordt het ontwerp de komende periode verder uitgewerkt.

 

Voor meer informatie over het project kunt u terecht bij de projectleider Alicia Dessens van gemeente Bodegraven-Reeuwijk, bereikbaar tussen 09.00 en 17.00 uur via telefoonnummer 0172 522 522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.