De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug

De nieuwe woonwijk Wijde Wiericke ligt in het zuiden van Nieuwerbrug, langs de Dubbele Wiericke. Het wordt een wijk in een groene en waterrijke omgeving met een gevarieerd aanbod van woningen, een Integraal KindCentrum, waaronder de basisschool De Brug en een gymzaal en andere maatschappelijke functies. De eerste fase van de Wijde Wiericke is al klaar. Fase 2 en de grond van Boer Nieuwerbrug B.V. zijn momenteel in ontwikkeling en voor fase 3 en 4 worden de kaders verder uitgewerkt.

Fase 3 Noord

De gemeente en Van Wengerden & Visser BV zijn een overeenkomst aangegaan voor de ontwikkeling en bouw van 11 woningen op het noordelijk deel van De Wijde Wiericke in Nieuwerbrug aan den Rijn. 

Projectontwikkelaar Bob Könst van Van Wengerden & Visser BV vertelt: “Na het positieve en succesvolle eerder plandeel ‘Op de Wijde’, in De Wijde Wiericke zijn we blij om weer aan de slag te kunnen in Nieuwerbrug. We gaan ook nu weer een passende invulling geven aan deze (bouw)locatie. Maar naast een mooie invulling van het woningbouwprogramma, vraagt het project natuurlijk ook om een pakkende projectnaam. Die hebben we gevonden in de naam ‘De Tolgaarder’.”

In De Tolgaarder komen woningen die geschikt zijn voor een grote doelgroep, namelijk:

  • 3 tussenwoningen betaalbare koop
  • 2 tussenwoningen middel dure huur
  • 2 tussenwoningen vrije sector middeldure koop
  • 4 hoekwoningen: vrije sector dure koop

Westelijk deel

In samenspraak met omwonenden en het wijkteam WIN wordt de uitwerking van de kader voor het westelijk deel Wijde Wiericke voorbereid.Ook voor de invulling van het evenemententerrein ten zuiden van het IKC Centrum vindt participatie plaats onder de toekomstige gebruikers en stakeholders. In het najaar zullen omwonenden door middel van een inloopavond worden geïnformeerd over de plannen. Nadere informatie volgt.

Zand is verplaatst

In de afgelopen jaren is het westelijk deel van de Wijde Wiericke met zand voorbelast. Dit is gedaan zodat de grond in de toekomst niet te veel gaat zakken. Het zand heeft zijn werk gedaan en is daarom tijdens de zomerperiode getransporteerd naar het oostelijk gelegen perceel waar Boer Projectontwikkeling B.V. 29 woningen gaat bouwen. Daar zal het komende halfjaar voorbelasting plaatsvinden voordat ze starten met de bouw.

Wandelpad

Er wordt goed gebruik gemaakt van het aangelegde wandelpad ten westen en zuiden van de Wijde Wiericke. Dit wandelpad is gemaakt van olivijn. Dit is een mineraal dat CO2 uit de lucht haalt en vastlegt. Heel duurzaam dus!

Bouwroute en beperken van hinder en overlast

De werkzaamheden kunnen enige hinder geven. Wij proberen dit echter tot een minimum te beperken. De aannemers die de werkzaamheden gaan uitvoeren, krijgen de opdracht om, uitzonderingen daargelaten, normale werktijden aan te houden (7.00-17.00 uur). De aannemers maken gebruik van de bouwroute Graaf Florisweg, Graaf Albrechtstraat, Brandschouwer en houden de aanliggende wegen zo goed mogelijk schoon. Het bouwverkeer mag zowel via de tolbrug als de Weijpoort naar de Graaf Albrechtstraat.

Tekeningen

Informatie School De Brug

Specifiekere informatie over de school De Brug vindt kunt u vinden op de pagina Nieuwbouw school De Brug

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Rosa van Werven, Team Projecten, bereikbaar via telefoonnummer (0172) 522 522 of via e-mailadres info@bodegraven-reeuwijk.nl.