Huwelijk en Partnerschap

U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. Voordat u trouwt of een geregistreerd partnerschap aangaat, moet u eerst een melding maken. Dit werd vroeger ook wel 'in ondertrouw gaan' genoemd. U doet de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap online.

Wat moet u doen voordat u melding doet?

Zorg dat u voor u het formulier invult de volgende keuzes al hebt gemaakt:

 • Op welke datum en de tijd wilt u trouwen?
 • Op welke trouwlocatie wilt u trouwen? Trouwt u op een niet benoemde locatie, voeg dan de getekende onderstaande 'Verklaring locatie' toe tijdens de aanvraag. 
 • Welke trouwambtenaar heeft uw voorkeur?
 • Wie zullen uw getuigen zijn? Ze moeten minstens 18 jaar oud zijn en u heeft er minimaal 2 en maximaal 4 nodig. Zorg ervoor dat u kopieën van hun identiteitsbewijzen bij de hand heeft.

Om de melding te kunnen doen, hebben zowel u als uw partner een DigiD nodig. Is het voor u niet mogelijk om de aankondiging van uw huwelijk online te doen? Maak dan online een afspraakexterne-link-icoon (informatie huwelijk/geregistreerd partnerschap) of bel met team Burgerzaken via telefoonnummer: 0172 522 522. 

Is een van de bovenstaande gegevens nog niet bekend? Dan kunt u op dit moment nog geen melding doen. Wij hebben voor een melding alle gegevens nodig. 

LET OP! na het doorgeven van uw melding krijgt u een bevestiging in de mail. Is deze niet zichtbaar, controleer dan uw spam folder. 

Trouwlocaties

Er zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verschillende trouwlocaties:

 • Het gemeentehuis in Bodegraven
 • Het Evertshuis in Bodegraven
 • Partycentrum Gasterij Vergeer
 • Café - Bistro ’t Wapen
 • Restaurant 't Vaantje
 • Paviljoen Reeuwijkse Hout
 • Lutherse Kerk
 • 't Wierickehuis
 • Fort Wierickerschans
 • Roei- en Zeilvereniging Gouda
 • Boerderij Buitenland
 • Zalencentrum de Brug
 • Osteria Mercatu
 • Boerderij de Deel
 • Boerderij Nooitgedacht

U kunt ook trouwen op een plek die geen vaste trouwlocatie is. Als u ervoor kiest om niet op één van de bovenstaande locaties te trouwen, laat u onderstaande verklaring locatie ondertekenen door de eigenaar van de locatie en upload u het getekende formulier tijdens de melding voorgenomen huwelijk/geregistreerd partnerschap.

Let op! Kiest u voor een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan moet u zelf de trouwlocatie reserveren, dat wordt niet door de gemeente gedaan. Het kiezen van een eigen locatie kan extra kosten met zich meebrengen. Deze komen dan bovenop de gemeentelijke leges.

Trouwambtenaar

Trouwambtenaar van de gemeente

Trouwambtenaren voltrekken huwelijken en registreren partnerschappen namens de gemeente. Op de pagina trouwambtenaren vindt u een lijst met alle trouwambtenaren of (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand van onze gemeente. U kunt bij de melding uw voorkeur voor een ambtenaar aangeven. Wanneer u niet kiest, wijst de gemeente u een ambtenaar toe.

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten leiden door bijvoorbeeld een vriend, familielid of een trouwambtenaar van een andere gemeente. U kunt tijdens de aanvraag aangeven of u iemand éénmalig tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) wilt laten benoemen. Houdt u er rekening mee dat daar kosten aan zijn verbonden en enkele voorwaarden. Let op: Degene die eenmalig als BABS benoemd wil worden, dient zelf het verzoekexterne-link-icoon in. 

Goed om te weten: 

 • Bij een kosteloos huwelijk is het niet mogelijk om iemand tot eenmalige BABS te benoemen
 • Een BABS moet meerderjarig zijn en mag niet onder curatele staan
 • Een aanvraag voor een eenmalige benoeming moet uiterlijk drie maanden voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie door ons ontvangen te zijn
 • Heeft de eenmalige BABS nog niet eerder een voltrekking geleid? De eenmalige Babs wordt ondersteund door een Babs van de gemeente. 
 • Bij een eigen BABS is er tijdens de ceremonie altijd een trouwambtenaar van de gemeente aanwezig. Deze ziet er op toe dat de ceremonie volgens wetgeving verloopt. 

Goed om te weten

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap

Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilt trouwen, dan kunt u dit vanaf een jaar voor de gekozen huwelijksdatum tot uiterlijk twee weken voor het huwelijk melden in de gemeente. Uw melding voorgenomen huwelijk is maximaal één jaar geldig. 

Let op! Er kan alleen op de hele uren getrouwd worden. 

Wat is het verschil tussen huwelijk en partnerschap

Alle verschillen tussen het huwelijk en een partnerschap aangaan vindt u op de site van de Rijksoverheidexterne-link-icoon. Een belangrijk verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Heeft u minderjarige kinderen? Dan kan een geregistreerd partnerschap alleen beëindigd worden door de rechtbank. 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. U kunt de melding hiervan online externe-link-icoondoen. 

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt emigreren.

Parkeren trouwauto en de auto’s van de gasten 

De trouwauto en de auto’s van de gasten met een gehandicaptenparkeerkaart mogen geparkeerd worden op het Raadhuisplein.  Als het huwelijk in de Lutherkerk is, kan de trouwauto op het pleintje bij de kerk geparkeerd worden. Overige gasten mogen een plekje in het centrum zoeken (denk om de blauwe parkeerkaart).

Evenementen

Trouwt u in de trouwzaal of Luthersekerk, dan kunnen er op het plein of in het centrum van Bodegraven evenement plaatsvinden. Dit kan zorgen voor enige overlast. Er kan op voorhand (of achteraf) niet geïnformeerd worden over eventuele evenementen op uw trouwdag. 

Versieringen in de trouwzaal of Luthersekerk 

Er mogen versieringen worden aangebracht in de trouwzaal en Lutherkerk. Overleg dit wel vooraf met de bode.

Muziek tijdens de plechtigheid

Het is mogelijk om in de trouwzaal of Lutherkerk muziek te draaien bij binnenkomst, tijdens het tekenen van de akte of bij het verlaten van de locatie.

Houd er wel rekening mee dat u dan een week voor de trouwdag de muziek aan ons aanlevert op een USB-stick. De bode heeft dan de gelegenheid om vooraf te testen of alles goed werkt. Vermeld er duidelijk bij om welk nummer het gaat en wanneer deze gedraaid moet worden. 

Strooien tijdens en na de plechtigheid

Het is niet toegestaan om materialen te strooien in de trouwzaal en buiten op het plein. Ook het gebruik van vuurwerk is niet toegestaan. Het gebruik van een bellenblaas is wel toegestaan.

Tolk

Indien één of beide partners de Nederlandse of Engelse taal niet machtig is/zijn, dient u zelf een beëdigd tolk mee te nemen bij het voltrekken van de ceremonie. Als de trouwambtenaar constateert dat er in dit geval geen tolk aanwezig is, mag het huwelijk niet voltrokken worden.

Kosten

U kunt op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur gratis trouwen/uw geregistreerd partnerschap laten vastleggen.

Voorwaarde voor gratis trouwen/partnerschap is dat in ieder geval één partner inwoner moet zijn van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

Let op! Bij een gratis huwelijk/partnerschap mag u alleen de door u gekozen getuigen meenemen. Wilt u meerdere personen meenemen dan betaalt u de gebruikelijke leges (zie tarieven in de tabel hieronder).

Kiest u een andere locatie dan de trouwzaal, dan kan deze ook kosten in rekening brengen.

Tarieven 2024 gemeentehuis te Bodegraven
Maandagvan 10.00 tot 16.00 uur€ 323,05
Dinsdag tot en met vrijdagvan 09:00 tot 16.00 uur€ 323,05
Zaterdag                                         van 09:00 tot 16.00 uur€ 403,80
Overige tijdstippen€ 775,35

Tarieven benoemde trouwlocaties, anders dan de trouwzaal: 
Maandagvan 10:00 tot 16.00 uur€ 419,90
Dinsdag tot en met vrijdagvan 9:00 tot 16.00 uur€ 419,90
Zaterdagvan 9:00 tot 16.00 uur€ 597,60
Overige tijdstippenna 16.00€ 969,15

Tarieven vrije locaties
Maandag  van 10:00 tot 16:00 uur € 549,05
Dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16:00 uur€ 549,05
Zaterdag van 09:00-16:00 uur€ 726,75
Overige tijdstippen€ 1.098,30

Overige eventuele kosten
Trouwboekje/Partnerschapsboekje€ 47,60
Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)- al beëdigd€ 175,15
Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) - nog niet beëdigd€ 255,90
Annulering (gratis) huwelijk€ 80,70
Per wijziging van de vastgestelde datum, locatie, tijdstip, getuigen, trouwambtenaar €  80,70
Verklaring huwelijksbevoegdheid€ 27,50
Getuigen gemeente (per getuige)€ 58,35