wedding iconHuwelijk en Partnerschap

U wilt gaan trouwen of een geregistreerd partnerschap aangaan. De eerste stap op weg naar zo'n verbintenis is de melding voorgenomen huwelijk (vroeger: in ondertrouw gaan) of partnerschap. U doet de melding voorgenomen huwelijk/partnerschap online.

Wat is er nodig voordat u melding doet?

Zorg dat u voor u het formulier invult de volgende keuzes al hebt gemaakt:

 • Op welke datum en de tijd wilt u trouwen?
 • Op welke trouwlocatie wilt u trouwen?
 • Welke trouwambtenaar heeft uw voorkeur?
 • Wie zijn uw getuigen? Uw getuigen zijn minimaal 18 jaar oud. Het zijn er minimaal 2 en maximaal 4. Hou kopieën van hun identiteitsbewijzen bij de hand. Aan het eind van het formulier voegt u die toe.

Om de melding voorgenomen huwelijk te kunnen doen hebt u van beide partners de DigiD nodig. Is het voor u niet mogelijk om de aankondiging van uw huwelijk online te doen? Bel dan team Burgerzaken via telefoonnummer: 0172 522 522. 

Meenemen bij melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
 

 • Geldige legitimatiebewijzen
 • Kopieën van legitimatiebewijzen van de getuigen
 • Indien u niet in Nederland bent geboren en nog geen geboorteakte heeft ingeleverd: een internationaal afschrift van uw geboorteakte

Trouwlocaties

Er zijn in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk verschillende trouwlocaties:

 • Het gemeentehuis in Bodegraven
 • Het Evertshuis in Bodegraven
 • Partycentrum Gasterij Vergeer
 • Café - Bistro ’t Wapen
 • Restaurant 't Vaantje
 • Paviljoen Reeuwijkse Hout
 • Lutherse Kerk
 • 't Wierickehuis
 • Fort Wierickerschans
 • Roei- en Zeilvereniging Gouda
 • Boerderij Buitenland
 • Zalencentrum de Brug
 • Osteria Mercatu
 • Boerderij de Deel
 • Boerderij Nooitgedacht

U kunt ook trouwen op een plek die geen vaste trouwlocatie is.  Als u ervoor kiest om niet op één van de bovenstaande locaties te trouwen, dan kunt u tijdens het melden van uw huwelijk ‘vrije locatie’ selecteren. Daar geeft u vervolgens aan om welke locatie het gaat en kunt u de reserveringsbevestiging van deze locatie uploaden. De locatie moet voldoen aan de gestelde veiligheidsvoorschriften. De veiligheidsvoorschriften worden met u gedeeld als de locatie afgesproken is. 

Let op! Kiest u voor een andere locatie dan het gemeentehuis? Dan moet u zelf de trouwlocatie reserveren, dat wordt niet door de gemeente gedaan.

Trouwambtenaar

Trouwambtenaar van de gemeente
 

Trouwambtenaren voltrekken huwelijken en registreren partnerschappen namens de gemeente. Op de pagina trouwambtenaren vindt u een lijst met alle trouwambtenaren of (buitengewoon) ambtenaren van de burgerlijke stand van onze gemeente. U kunt bij de ondertrouw uw voorkeur voor een ambtenaar aangeven. Wanneer u niet kiest, wijst de gemeente u een ambtenaar toe.

Eenmalige benoeming buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand
 

U kunt uw huwelijk of geregistreerd partnerschap ook laten leiden door bijvoorbeeld een vriend, familielid of een trouwambtenaar van een andere gemeente. U kunt tijdens de aanvraag aangeven of u iemand éénmalig tot buitengewoon ambtenaar burgerlijke stand (BABS) wilt laten benoemen. Houdt u er rekening mee dat daar kosten aan zijn verbonden en enkele voorwaarden. Let op: Degene die eenmalig als BABS benoemd wil worden, dient zelf het verzoek in. 

Goed om te weten: 

 • Bij een kosteloos huwelijk is het niet mogelijk om iemand tot eenmalige BABS te benoemen
 • Een BABS moet meerderjarig zijn en mag niet onder curatele staan
 • Een aanvraag voor een eenmalige benoeming moet uiterlijk drie maanden voor het huwelijk of de partnerschapsregistratie door ons ontvangen te zijn
 • Heeft de eenmalige BABS nog niet eerder een voltrekking geleid? De eenmalige BABS wordt voor de voltrekking door ons uitgenodigd voor een gesprek. Een gemeentemedewerker legt dan uit wat er van de eenmalige BABS wordt verwacht tijdens de ceremonie.

Goed om te weten

Melding voorgenomen huwelijk/partnerschap
 

Als u in de gemeente Bodegraven-Reeuwijk wilt trouwen, dan kunt u dit vanaf een jaar voor de gekozen huwelijksdatum tot uiterlijk twee weken voor het huwelijk melden in de gemeente. Staat uw huwelijksdatum nog niet vast, houdt u er dan rekening mee dat uw melding maximaal één jaar geldig is.

Wat is het verschil tussen huwelijk en partnerschap
 

Alle verschillen tussen het huwelijk en een partnerschap aangaan vindt u op de site van de Rijksoverheid. Een belangrijk verschil is het einde van een huwelijk of geregistreerd partnerschap. Beide kunnen beëindigd worden door een uitspraak van de rechter. Maar een geregistreerd partnerschap kan ook eindigen door een overeenkomst tussen beide partners. Heeft u minderjarige kinderen? Dan kan een geregistreerd partnerschap alleen beëindigd worden door de rechtbank. 

Geregistreerd partnerschap omzetten in huwelijk
 

Heeft u een geregistreerd partnerschap en wilt u trouwen met uw geregistreerd partner? Dan kunt u uw geregistreerd partnerschap laten omzetten in een huwelijk. Dit doet u bij de gemeente. U kunt de melding hiervan online doen. 

Gevolgen geregistreerd partnerschap in buitenland
 

Veel landen accepteren het geregistreerd partnerschap niet. Dit kan problemen geven als u bijvoorbeeld wilt emigreren.

Parkeren trouwauto en de auto’s van de gasten
 

De trouwauto en de auto’s van de gasten met een gehandicaptenparkeerkaart mogen geparkeerd worden op het Raadhuisplein.  Als het huwelijk in de Lutherkerk is, kan de trouwauto op het pleintje bij de kerk geparkeerd worden. Overige gasten mogen een plekje in het centrum zoeken (denk om de blauwe parkeerkaart).

Versieringen in de trouwzaal of Lutherkerk
 

Er mogen versieringen worden aangebracht in de trouwzaal en Lutherkerk. Overleg dit wel vooraf met de bode.

Muziek tijdens de plechtigheid
 

Het is mogelijk om in de trouwzaal of Lutherkerk muziek te draaien bij binnenkomst, tijdens het tekenen van de akte of bij het verlaten van de locatie.

Houd er wel rekening mee dat u dan een week voor de trouwdag de muziek aan ons aanlevert op een usb stick. De bode heeft dan de gelegenheid om vooraf te testen of alles goed werkt. Vermeld er duidelijk bij om welk nummer het gaat en wanneer deze gedraaid moet worden. 

Strooien na de plechtigheid
 

Het is niet toegestaan om rijst, confetti, rozenblaadjes of iets dergelijks buiten op het plein te strooien. Het gebruik van een bellenblaas is wel toegestaan.

Tolk
 

Indien één of beide partners de Nederlandse of Engelse taal niet machtig is/zijn, dient u zelf een tolk mee te nemen bij het voltrekken van de ceremonie. Als de trouwambtenaar constateert dat er in dit geval geen tolk aanwezig is, mag het huwelijk niet voltrokken worden.

Kosten

U kunt op maandagochtend om 9.00 uur en 9.30 uur gratis trouwen/uw geregistreerd partnerschap laten vastleggen.

Let op! Bij een gratis huwelijk/partnerschap mag u alleen de door u gekozen getuigen meenemen. Wilt u meerdere personen meenemen dan betaalt u de gebruikelijke leges (zie tarieven in de tabel hieronder).

Voorwaarde voor gratis trouwen/partnerschap is dat in ieder geval één partner inwoner moet zijn van de gemeente Bodegraven-Reeuwijk.

 

Tarieven 2022 locatie trouwzaal gemeentehuis te Bodegraven

Maandag van 10.00 tot 16.00 uur € 310,05
Dinsdag tot en met vrijdag van 09:00 tot 16.00 uur € 310,05
Maandag tot en met zaterdag na 16.00 uur € 744,10
Zaterdag                                          van 09:00 tot 16.00 uur € 387,55

 

Tarieven 2022 andere locaties dan gemeentehuis te Bodegraven

Maandag van 10:00 tot 16.00 uur €403,00 
Dinsdag tot en met vrijdag van 9:00 tot 16.00 uur € 403,00
Maandag tot en met zaterdag na 16.00 € 930,10
Zaterdag van 9:00 tot 16:00 uur € 480,50

 

Overige eventuele kosten

Trouwboekje/Partnerschapsboekje € 45,70

Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS)- al beëdigd

Eenmalige benoeming Bijzondere Ambtenaar van de Burgerlijke Stand (BABS) - nog niet beëdigd

€ 168,10

 


€ 245,60

Annulering (gratis) huwelijk € 77,45
Per wijziging van de vastgestelde datum, locatie, tijdstip, getuigen, trouwambtenaar  €  77,45
Verklaring huwelijksbevoegdheid € 27,50
Getuigen gemeente (per getuige) € 56,00
Kosten van het vaststellen van een nieuwe locatie (in plaats van aangewezen locaties)  €123,95