Project Emmakade (huisnr. 78 t/m 158)

In 2024 heeft de gemeente werkzaamheden gepland voor de Emmakade. Oorspronkelijk waren deze werkzaamheden gericht op het herstellen van de straat aan de voorkant en een deel van het achterpad. Echter, nu we toch bezig zijn, heeft de gemeente besloten om ook verbeteringen door te voeren voor de lange termijn.

In het voortraject heeft de gemeente de bewoners betrokken via het gemeentelijke platform DenkMee (online enquête). Via dit platform hebben bewoners van de Emmakade de gelegenheid gekregen om knelpunten, ideeën, vragen en/of opmerkingen met ons te delen. Directe aanwonenden hebben een brief ontvangen van de gemeente met een uitnodiging om deel te nemen aan deze participatie. Hier zijn verschillende opmerkingen uit voortgekomen, verdeeld over verschillende thema's, met name:

 • Rijden (met de auto) op de Emmakade
 • Parkeren op de Emmakade
 • Verharding/bestrating voor- en achterkant
 • Grondgebruik langs het water
 • Beschoeiing 
 • Bebording en verlichting

Hoewel de beschoeiing deel uitmaakt van het participatietraject, zal deze niet worden meegenomen in de werkzaamheden zoals gepland voor 2024. Het is echter wel een onderdeel van dit participatietraject voor latere uitvoering.

Werkgroep

Tijdens het DenkMee-platform (enquête) kregen bewoners ook de mogelijkheid om deel te nemen aan de werkgroep. Deze werkgroep is opgezet om met een kleiner groepje plannen te bedenken om de bovengenoemde thema's samen met de gemeente te bespreken. De leden van de werkgroep vertegenwoordigen hiermee de belangen van alle bewoners op de Emmakade (huisnummer 78 t/m 158). Er zullen, zoals gepland, twee bijeenkomsten van de werkgroep worden georganiseerd. De eerste bijeenkomst heeft al plaatsgevonden op 27 februari. De tweede bijeenkomst moet nog worden gepland. Dit zal gebeuren zodra de acties van de gemeente in de Nota van Beantwoording zijn beantwoord (zie document hieronder).

Planning & proces

 • Inventarisatie via DenkMee:                                   Tot 6 januari 2024
 • Werkgroep bijeenkomst 1:                                      27 februari 2024
 • Nota van Beantwoording:                                       Mei 2024
 • Werkgroep bijeenkomst 2:                                      Nader te bepalen
 • Definitieve plannen opstellen:                                 Na werkgroep bijeenkomst 2
 • Aanbesteding:                                                         In de zomer                                                                
 • Uitvoering werkzaamheden:                                   Na de zomer 2024

Documenten

Op deze projectpagina vindt u een aantal documenten die zijn opgesteld tijdens dit participatietraject:

 • Nota van beantwoording
 • PowerPointpresentatie werkgroep bijeenkomst 1

Meer informatie

Voor meer informatie en vragen kunt u contact opnemen met R. Peters, assistent-projectleider Gemeente Bodegraven-Reeuwijk, via (0172)522522 of via info@bodegraven-reeuwijk.nl.