Toekomstvisie

Toekomstvisie

De Toekomstvisie van Bodegraven-Reeuwijk: knooppunt in het Groene Hart

Op 15 december 2021 heeft de gemeenteraad de Toekomstvisie van Bodegraven-Reeuwijk vastgesteld. De Toekomstvisie is opgesteld samen met inwoners, ondernemers en organisaties. Bijna 3000 inwoners én ruim 60 organisaties hebben meegedaan. Tegelijk met de Toekomstvisie heeft elk dorp ook zijn eigen dorpsvisie gemaakt.

De Toekomstvisie vormt de basis voor het (nog) mooier maken van onze gemeente en geeft richting aan belangrijke thema’s zoals wonen, bedrijven, energie, gezondheid, agrarische sector en toerisme. We beschrijven in de visie wie we zijn en hoe we ons in de toekomst willen ontwikkelen. De Toekomstvisie is ook onze omgevingsvisie.

Voor de toekomst van de gemeente zetten we in op behouden en versterken van onze eigen identiteit: knooppunt in het Groene Hart. Daarom werken we aan drie samenhangende ambities: gezonde dorpen, een duurzaam landschap en een sterke samenleving. In de visie beschrijven we per ambitie welke richting we op gaan en welke specifieke keuzes we maken.

De Toekomstvisie is uitgewerkt in een eigen aanpak voor drie deelgebieden: de Oude Rijnzone rondom Bodegraven, het Reeuwijkse plassengebied en het open landschap met kleine dorpen en buurtschappen.

Je kunt hier een infographic inzien met de belangrijkste punten uit de Toekomstvisie.

Tegelijk met de Toekomstvisie is in alle dorpen gewerkt aan een eigen dorpsvisie. De dorpsvisie beschrijft hoe het dorp zich in de toekomst wil ontwikkelen en wat mensen belangrijk vinden om te behouden en versterken. Een samenvatting van de dorpsvisies is opgenomen in de Toekomstvisie.

De dorpsvisies zijn tot stand gekomen met behulp van heel veel mensen uit de verschillende dorpen. Wil je de visies bekijken? Je vindt ze hieronder.

Ook via www.dorpenwijk.nlexterne-link-icoon vind je veel informatie over de dorpen, de dorps- en wijkteams en de dorpsvisies.

Vervolgstappen

De ambities uit deze toekomstvisie kunnen we als gemeente zeker niet alléén waarmaken. Dat doen we samen met andere initiatiefnemers. We nodigen inwoners en organisaties daarom uit om mee te doen. De toekomstvisie is hier een inspiratiebron voor! De toekomstvisie is daarom geen vastomlijnd plan, maar een mooie basis die richting geeft en uitnodigt om met elkaar in gesprek te blijven.

De toekomstvisie helpt de gemeente om initiatieven met invloed op de leefomgeving te beoordelen: sluit het aan bij de visie die we met elkaar hebben opgesteld? Hierover gaan we in gesprek met initiatiefnemers. Zo werken we samen aan de toekomst van onze gemeente.

De toekomstvisie wordt ook uitgewerkt in het omgevingsplan. Hierin staan de gemeentelijke regels over de leefomgeving. Het omgevingsplan vervangt het instrument bestemmingsplan als de Omgevingswet in werking treedt.

Deze toekomstvisie is een puzzel die nooit af is! Dit is het vertrekpunt van waar we starten. We blijven met elkaar in gesprek over onze toekomst. En als er zich nieuwe ontwikkelingen voordoen, passen we de toekomstvisie daarop aan.